GỬI NHÀ THƠ BÁC SĨ MAI HỮU PHƯỚC...
BÀI XƯỚNG

Khánh thọ cửu tuần

TRẦN BỬU


Thấm thoát đường xuân chín chục rồi
Dặm dài qua cảnh gió mưa rơi
Một thời bụi phấn còn lưu dấu
Nửa kiếp tằm tơ chửa trọn lời
Mến thú văn chương vui nghĩa bạn
Yêu câu đạo lý đẹp tình đời
Đoàn viên gợi nhớ tình non nước
Vẹn tấm lòng son chẳng đổi dờiThượng nguồn tri âm

                                                              ( họa bài Khánh thọ cửu tuần - Trần Bửu )


Chín chục kỳ xuân lá thắm rồi

Cội bàng thanh thản ngắm chiều rơi

Bút nghiên chải chuốt từng câu chữ

Văn tự trau tria mỗi ý lời

Phấn trắng cố công gìn giữ đạo

Bảng đen gắng sức điểm tô đời

Sông Hàn vạn thuở còn lưu dấu

                               Non Nước nghìn thu chẳng đổi dời

                                                 Phan Thành Minh


Bài họa "Khánh thọ cửu tuần":Mừng bác Bửu nay mới cửu tuần
So với cụ Bành(*) vẫn đang xuân
Đôi chân còn vững trên bục giảng
Thơ vẫn đều ra được mấy vần
Vui thú văn chương lòng thanh thản
Luôn trọng chữ "Tâm" với chữ "Nhân"
Đức cao vọng trọng nêu gương sáng
Trong chốn nhân gian khắp xa gần.Lê Trường Hưởng
---------------
(*)Theo truyền thuyết cụ Bành Tổ sống đến 500 tuổi 

THƠ MỪNG

(Họa thơ Trần Bửu)


Bảy chục xưa nay vốn hiếm rồi
Người già như thể lá vàng rơi
Tuổi nay chín chục còn xanh ý
Thơ ấy tám câu vẫn sáng lời
Qua thuở huy hoàng chưa ngán tửu
Hết thời trai trẻ mãi yêu đời
Xin mừng thượng thọ thầy Trần Bửu
Một tấm gương son khó chuyển dời!

15-4-2009
Nguyên Hùng


Lời chúc

Kính họa bài
(Khánh thọ cửu tuần)

Băng rừng vượt suối cũng qua rồi
Cho dẫu tháng ngày mưa gió rơi
Phấn trắng bảng đen còn rịn ý
Trò ngoan muôn thuở chẳng quên lời
Đò văn mấy bận ghìm con sóng
Lời giảng bao phen vọng bến đời
Thượng thọ chín mươi qua bách tuế
Mặc cho vật đổi với sao dời...

La Trung

 

Kính họa bài KHÁNH THỌ CỬU TUÀN của Thầy Trần Bửu.


Xuân...Vẫn Mãi Xuân

Chăm chút cây xanh thắm mượt rồi
Héo vàng khô nhựa lá chờ rơi
Tinh hoa vắt cạn ươm ngàn trái
Tơ óng thêu đan thế vạn lời
Chói rạng công trình xây lớp lớp
An nhiên thơ phú để đời đời
Bốn mùa tám tiết đi nhanh chậm
Vẫn mãi xuân tươi khó thể dời


Trúc Giang ( 17-5-09 )


 


( Bài họa các bạn gửi về mhphuoc@hotmail.com để được tác giả in sách - Kính báo )

phanthanhminh

Trúc Giang | 17/05/2009 09:04

Kính họa bài KHÁNH THỌ CỬU TUÀN của Thầy Trần Bửu.
.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và còn họa thơ cho thầy Bửu mình sẽ gởi bài họa của bạn đến thầy Bửu chúc bạn vui và đẹp mãi với tình yêu...
hihiii

Trúc Giang

Trúc Giang kính họa bài thơ của Thầy

Kính họa bài KHÁNH THỌ CỬU TUÀN của Thầy Trần Bửu.

Xuân…Vẫn Mãi Xuân

Chăm chút cây xanh thắm mượt rồi
Héo vàng khô nhựa lá chờ rơi
Tinh hoa vắt cạn ươm ngàn trái
Tơ óng thêu đan thế vạn lời
Chói rạng công trình xây lớp lớp
An nhiên thơ phú để đời đời
Bốn mùa tám tiết đi nhanh chậm
Vẫn mãi xuân tươi khó thể dời

Trúc Giang 17.5.09

phanthanhminh

Minh Quang thân khỏe không ít viết lên đây bởi để lắng nghe bạn bè ấy mà..thơ Đường thì mình đâu có rành nhưng vì cũng khoái khoái nên họa cho vui ấy mà
Chúc khỏe nhé

Nguyễn Minh Quang

Anh Minh

Vào thăm anh gặp những bài họa thơ Đường tâm đầu hợp ý ! Lâu rồi anh ít dạo blogs ? Chuc anh vui khỏe !

phanthanhminh

latrung | 11/05/2009 19:23

Anh Minh ơi! Bài họa LỚI CHÚC vừa rồi vì vội nên trong câu 4 không được ổn! anh giúp La Trung chỉnh lại chút anh nhé!
Dạ nhưng đã gửi cho MHP rồi anh gửi lại cho Phước nhé..địa chỉ mhphuoc@hotmail.com...

latrung

Viết bởi La Trung

Anh Minh ơi! Bài họa LỚI CHÚC vừa rồi vì vội nên trong câu 4 không được ổn! anh giúp La Trung chỉnh lại chút anh nhé!
(Không gian muôn thuở vẫn thơm lời)
Đổi lại như sau:
Trò ngoan muôn thưở chẳng quên lời
Thành thật cám ơn anh minh!

phanthanhminh

Cảm ơn Anh La Trung bài họa thật hay sẽ chuyển đến Thầy Bửu anh ạ
Kính

latrung

Viết bởi La Trung

Lời chúc

Kính họa bài
(Khánh thọ cửu tuần)

Băng rừng vượt suối cũng qua rồi
Cho dẫu tháng ngày mưa gió rơi
Phấn trắng bảng đen còn rịn ý
Không gian muôn thuở vẫn thơm lời
Đò văn mấy bận ghìm con sóng
Lời giảng bao phen vọng bến đời
Thượng thọ chín mươi qua bách tuế
Mặc cho vật đổi với sao dời...
La Trung

aha

Hình như nhà Thơ phật ý rồi thì phải?!
1. Bài thơ gốc (bài 1):
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên ta được bài 2:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc ta được bài 3
( ngũ ngôn bát cú luật bằng vần bằng):
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.

4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc đọc ngược từ dưới lên ta được bài 4
(ngũ ngôn bát cú luật bằng vần bằng):
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.

5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc ta được bài 5
( tám câu x bốn chữ):
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.

6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc đọc ngược từ dưới lên ta được bài 6
(tám câu x bốn chữ):
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.

7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc ta được bài 7
(tám câu x ba chữ):
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.

8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc đọc ngược từ dưới lên ta được bài 8
(tám câu x ba chữ):
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.

Có người làm được bài thơ như thế nhưng họ lại ẩn danh.
Tài và đức đó không đáng để trân trọng và ngưỡng mộ hơn nhiều " nhà " hiện nay sao?!
Không có gì chỉ muốn giới thiệu nhà Thơ mộtloại thơ
cho là tài và hay thôi.
Hình như nhà Thơ chưa đọc cuốn : Góp Nhặt Cát Đá?!
Thôi xin dừng chuyện tầm phào tại đây!
Nhà Thơ quyết không thua Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân nhé?!
Không làm phiền nhà Thơ nữa kính lui!

phanthanhminh

huongxuacondau | 08/05/2009 09:32

aha và huynh nói chuyện sao kéo Minh Thơ vào trong đó nữa...!
Chào Minh Thơ
Em đọc comment phía bên trên thì biết cậu ấy níu em vào trang này chứ huynh có biết chi..Huynh cũng đâu rỗi để nói chuyện tầm phào

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8006','s18aj5jdcu5lifviq9osh6m713','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:21:45','/a151705/gui-nha-tho-bac-si-mai-huu-phuoc.html')