CÓ NHỮNG LOÀI HOA LÀ LẠ...
Ừ thì

cây cỏ cũng già

thứ chi mà chẳng số

cái gì gần râu mà chẳng..lỗ

nhưng có hề gì..ta cứ móc thơ ra tôn vinh


                                       lan râu


                                                   Cao cao có núm lửa

vừa bằng đầu ngón tay

con em chưa kịp lớn

chồng em đã quá gầy


                   bạch hoả hoàng


                                                   Nhạn hồng xuôi bước vào nam

con chim sư phạm vừa làm vừa chơi

rảnh rang bẻ gậy chống trời

gậy ơi..hỡi gậy

mày rơi đằng nào


                                       hồng nhạn


                                                    còn vấn vương lòng không cố nhân

đàn xưa dẫu lỗi tiếng tri âm

đêm nghe nhạc ngựa buồn tiêng tiếc

hú hí mà chi...lũ chết bằm  ?


                   nguyệt quế


                                                    Tên kia..sao chẳng ở trời

tội chi mà phải xuống đời tha hương  ?

tóc tai xem cũng bình thường

vịt gà nhốn nháo biết phương mô lần


                    bát tiên


                                                    Chẳng thơm thì phải hoá hôi

chẳng người mẫu cũng hoa khôi phè phè

đàn tay nàng gảy sếp nghe

quàng vai ú  ớ tua te bí bầu


                                       hoa hôi


                                                   Cũng là gấm nhiễu gấm đào

từng trong quyền quý chứ nào kém ai

dư tiền tạm ứng lai rai

cầu an không ổn

cầu gai em đành


                                       hoa gấm


                                                   Núi rừng n&a