NHỮNG LOÀI HOA NGỒ NGỘ...


PTM


Chạc Chìu ở trọ thềm sông

ngứa tai..xì xạch vợ chồng ễnh ương

thế gian lắm chuyện vô thường

mặt to lại thích ăn sương giữa đồng


                                    chạc chìu

Dù mai cởi áo trả quan

thì xuân vẫn mãi..tính tang với tình

hồn xưa vẫn ngự sân Trình

không chó đá

cũng cái bình lư hương


                                    hoa mõm chó

Anh hùng mà cũng nhỏ to

giống như đẹp..phải chỗ no chỗ gầy

chỗ no thì phải xoa tay

chỗ gầy thì phải nhờ thầy bơm vô


                                    hoa tiểu anh hùng                              Giạt trôi từ thuở măng tơ

ngông nghênh từ thuở câu thơ bác bần

bà con xa

danh lợi gần

hưu hưu vượn vượn..nghĩa nhân bèo bèo


                              bèo                              Đêm nép vào im lặng riêng mình

gió thổn thức bơ vơ chồi ngực

gối chăn hiền thục

mở lòng gõ cửa ba sinh


                             dạ lam                              Nào..nâng ly ta uống cạn đi

không tuý luý lại thấy đời giong ruổi

rượu chuốt say để quên mùi phản bội

tấn tuồng nào thiên hạ chẳng vỗ tay

hoa bầu rượu
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8006','bbtesliqb6ni3ddnq3qtmluid0','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:21:33','/a90464/nhung-loai-hoa-ngo-ngo.html')