NHỮNG LOÀI HOA NGỒ NGỘ...

By phan thanh minh


PTM


Chạc Chìu ở trọ thềm sông

ngứa tai..xì xạch vợ chồng ễnh ương

thế gian lắm chuyện vô thường

mặt to lại thích ăn sương giữa đồng


                                    chạc chìu

Dù mai cởi áo trả quan

thì xuân vẫn mãi..tính tang với tình

hồn xưa vẫn ngự sân Trình

không chó đá

cũng cái bình lư hương


                                    hoa mõm chó

Anh hùng mà cũng nhỏ to

giống như đẹp..phải chỗ no chỗ gầy

chỗ no thì phải xoa tay

chỗ gầy thì phải nhờ thầy bơm vô


                                    hoa tiểu anh hùng                              Giạt trôi từ thuở măng tơ

ngông nghênh từ thuở câu thơ bác bần

bà con xa

danh lợi gần

hưu hưu vượn vượn..nghĩa nhân bèo bèo


                              bèo                              Đêm nép vào im lặng riêng mình

gió thổn thức bơ vơ chồi ngực

gối chăn hiền thục

mở lòng gõ cửa ba sinh


                             dạ lam                              Nào..nâng ly ta uống cạn đi

không tuý luý lại thấy đời giong ruổi

rượu chuốt say để quên mùi phản bội

tấn tuồng nào thiên hạ chẳng vỗ tay

hoa bầu rượu
More...

MẤY LOÀI HOA NGỒ NGỘ

By phan thanh minhTừ ngày đời có em anh

Nắng mưa rồi cũng ngọt lành với nhau

Dưa gang trộn lẫn bí bầu

Hoa nào rồi cũng tới màu..tím than

hoa sa tô
ảnh PTM


                                            Nhổ đi một sợi lông

Mất một phần thân thể

Nếu đời không đúng thế

Sao hài lại để râu..?


                   hài râu