NGÀY TÌNH YÊU...CỦA ĐÁ

By phan thanh minh
đá..


                               đôi đá nằm bên nhau

triệu năm

chẳng thành gì cả..


                               trăng hoài nghi

trăng khuyết

mưa trái mùa

mưa sâu

hai bàn tay của mình có lúc không cầm được nhau


hoa hướng dương thích ngắm mặt trời

tờ lịch cũ gói linh hồn tháng chạp

gân lá

bức phù điêu xanh


                               sẽ có giọt mưa rớt vào cõi em

gieo thơm mùa bông lý

trinh tuyền bầu nước dừa non


                                mãi là sắt son

đá mềm chân cứng

hòn vọng phu vẫn thức đợi chờ chồng


More...

LỖI HẸN VỚI VŨNG TÀU

By phan thanh minh

                               bao nhiêu năm thương nhớ khôn cùng

chưa nói được lời nào với nước

cát vẫn lở bồi Bãi Sau Bãi Trước

biển mênh mông thăm thẳm trùng trùng


                               tạ lỗi với em năm tháng bão bùng

con còng gió trốn chui ngày lả đói

ngọn rau tập tàng lánh mương lánh suối

khói lửa vẫn nằm ôm Bãi Dứa Bãi Dâu..


                               biển mãi thuỷ chung nên đã bạc đầu

gánh nhân thế Chúa đóng mình trên Núi Nhỏ

thần công Bạch Dinh át lời biển cả

giặc giữa lòng khơi sám hối trước điêu tàn


                               Bến Đá Bến Đình vẫn đứng hiên ngang

hoa đại trắng giữ linh hồn cho đất

nén nhang muộn dâng người đã khuất

nắng se se rưng rức Hòn Bà


                               khơi mạch dầu chảy khắp quê ta

biển vĩ đại như tấm lòng yêu nước

hẹn đến với em bao lần chưa được

nguyện mai này hoá ngọn núi dòng sông


                               lỗi hẹn với vũng tàu
                                   
                                       * tặng Trương Nguyễn và gia đình...

More...

CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐANG ĐAU...

By phan thanh minh
                       tháng chạp