HOA HẠC ĐÍNHChôn thân xuống chốn bùn nhơ

là hình hài mẹ xác xơ từng ngày

vuông tròn con cố nên cây

tiếc chi phận mẹ kiếp này con ơi...


                             Đục trong sông cũng lở bồi

nay thân rác

mai hoa ngời...gắng lên

danh thành tất phải truân chuyên

quẫy trời đạp đất mới nên cây đời


                             Mai kia hoa thắm tuyệt vời

mấy ai nhớ mẹ dưỡng nuôi sinh thành

đời mẹ hoai mục đã đành

chặt chôn mẹ...để con thành thiên hương


                             Dẫu là hoa dại bên đường

bão giông chi sá...

đoạn trường thế gian


                    hoa hạc đínhtranghoalong

Kính chào và Tạm biệt .

"Kẻ nào biết thờ phụng cái vô thanh vô cảm vô sắc không biến hại không mùi không vị miên viễn vô thỉ vô chung cao hơn cả cái đại ngã không lay chuyển được kẻ đó đã được giải thoát không còn là miếng mồi của Thần Chết nữa "
" Nếu có Phật chúng ta hãy là Phật của Phật ..." cảm ơn
nhà Thơ đã nhắc nhở ở huongxuacondau.vnweblogs.com .

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8006','joln5412k8g1aetg3kr2961762','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:22:10','/post/8006/112011')